Visathai Preloader

มาสร้างสรรค์ความสำเร็จไปด้วยกัน

Services

รู้จักวีซ่าไทยเซอร์วิส

ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย อาหารอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุน จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมชาวต่างชาติจึงให้ความสนใจประเทศไทยให้เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในการมาเยือน อย่างไรก็ตามการเข้ามาประเทศไทยไม่ว่าด้วยเหตุผล ท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือการศึกษา การขอวีซ่าและดำเนินการเอกสารต่างๆก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

วีซ่าไทยจึงให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงาน วีซ่าการศึกษา ขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

สำหรับต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย เรายังให้บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดูแลบัญชี จัดการเรื่องภาษี ประกันสังคม และดำเนินการด้านบีโอไอ สำหรับบริษัทที่ต้องการรับการส่งเสริมการลงทุนอีกด้วย

วีซ่าท่องเที่ยว

ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย อาหารอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุน

วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจ (Non-B Visa) คือวีซ่าที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ซึ่งจะ มีอายุ 90 วัน 1 ปี และ 2 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือ จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่

วีซ่าการศึกษา

หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

Our case studies

บริการของเรา

TESTIMONIALS

In love with what we do?

Let's work together to have new approaches, new ideas and new ways of doing things.